Specifikationer til regnskab for perioden  1/1 - 31/12 2000
 for garageanlægget
 Almindingen - 19 HK Garagenumrene 1 - 12
 ***********************************************************************
Regnskab for 2000
Saldo pr. 1/1 - 2000 i garageejernes favør
     4.147,77
Indtægter
Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund
    3.000,00
Udgifter
Ejendomsskat
    3.601,95
Brandforsikring
       433,00
Vedligeholdelse
         60,00
Elektricitet
    1.071,70
    5.166,65
Årets resultat
  (2.166,65)
    (2.166,65)
Saldo pr. 31/12 - 2000 i garageejernes favør
     1.981,12
Eventualforpligtelse: I 1997 blev udført fugearbejde på garageblok, som trods rykkere for faktura ikke er udfaktureret.
 ***********************************************************************
Budget for 2001
Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2001 i garageejernes favør
    1.981,12
Forventede udgifter
Ejendomsskat
     4.100,00
Brandforsikring
        500,00
Vedligeholdelse
     2.500,00
Elektricitet
     1.200,00
Diverse/afrunding
281,12
    8.581,12
Samlet likviditetsbehov
    6.600,00
A conto pr. garage til betaling i år 2001 ekskl. leje af garagegrund
       550,00
 ***********************************************************************
Saldi til selvangivelsen
Ejendommens værdi pr. 31/12 - 2000 er fastsat således
Ejendomsværdi 19 HK
      440.000
Heraf grundværdi
      238.400
Bygningsværdi for 12 garager
      201.600
Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HK
        16.800
 ***********************************************************************
 Specifikationer til regnskab for perioden  1/1 - 31/12 2000
 for garageanlægget
 Vesterdalen - 19 HL Garagenumrene 13 - 24
 ***********************************************************************
Regnskab for 2000
Saldo pr. 1/1 - 2000 i grundejerforeningens favør
        (78,48)
Indtægter
Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund
    7.200,00
Udgifter
Ejendomsskat
    4.895,69
Brandforsikring
       433,00
Vedligeholdelse
         60,00
    5.388,69
Årets resultat
    1.811,31
     1.811,31
Saldo pr. 31/12 - 2000 i garageejernes favør
     1.732,83
Eventualforpligtelse: I 1997 blev udført fugearbejde på garageblok, som trods rykkere for faktura ikke er udfaktureret.
 ***********************************************************************
Budget for 2001
Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2001 i garageejernes favør
    1.732,83
Forventede udgifter
Ejendomsskat
     5.400,00
Brandforsikring
        500,00
Vedligeholdelse
     2.500,00
Diverse/afrunding
52,83
    8.452,83
Samlet likviditetsbehov
    6.720,00
A conto pr. garage til betaling i 2001 ekskl. leje af garagegrund
       560,00
 ***********************************************************************
Saldi til selvangivelsen
Ejendommens værdi pr. 31/12 - 2000 er fastsat således
Ejendomsværdi 19 HL
      440.000
Heraf grundværdi
      216.700
Bygningsværdi
      223.300
Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HL
        18.608
 ***********************************************************************