***********************************************************************
 Specifikationer til regnskab for perioden  1/1 - 31/12 2002
 for garageanlægget
 Almindingen - 19 HK Garagenumrene 1 - 12
 ***********************************************************************
Regnskab for 2002
Saldo pr. 1/1 - 2002 i garageejernes favør
        829,29
Indtægter
Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund
    8.160,00
Udgifter
Ejendomsskat
    4.777,66
Brandforsikring
       558,50
Vedligeholdelse
920,84
Elektricitet
    1.553,80
    7.810,80
Årets resultat
      349,20
        349,20
Saldo pr. 31/12 - 2002 i garageejernes favør
     1.178,49
Eventualforpligtelse: I 1997 blev udført fugearbejde på garageblok, som trods rykkere for faktura ikke er udfaktureret.
 ***********************************************************************
Budget for 2003
Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2003 i garageejernes favør
    1.178,00
Forventede udgifter
Ejendomsskat
       5.355,00
Brandforsikring
         700,00
Vedligeholdelse
       1.000,00
Elektricitet
       1.700,00
Diverse/afrunding
         343,00
    9.098,00
Samlet likviditetsbehov
    7.920,00
A conto pr. garage til betaling i år 2003 ekskl. leje af garagegrund
       660,00
 ***********************************************************************
Saldi til selvangivelsen
Ejendommens værdi pr. 31/12 - 2002 er fastsat således
Ejendomsværdi 19 HK
        450.000
Heraf grundværdi
        334.400
Bygningsværdi for 12 garager
        115.600
Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HK
           9.633
 ***********************************************************************
 ***********************************************************************
 Specifikationer til regnskab for perioden  1/1 - 31/12 2002
 for garageanlægget
 Vesterdalen - 19 HL Garagenumrene 13 - 24
 ***********************************************************************
Regnskab for 2002
Saldo pr. 1/1 - 2002 i grundejerforeningens favør
        455,80
Indtægter
Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund
    6.960,00
Udgifter
Ejendomsskat
    4.342,89
Brandforsikring
       558,50
Vedligeholdelse
    1.040,09
    5.941,48
Årets resultat
    1.018,52
     1.018,52
Saldo pr. 31/12 - 2002 i garageejernes favør
     1.474,32
Eventualforpligtelse: I 1997 blev udført fugearbejde på garageblok, som trods rykkere for faktura ikke er udfaktureret.
 ***********************************************************************
Budget for 2003
Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2003 i garageejernes favør
    1.474,00
Forventede udgifter
Ejendomsskat
       4.868,00
Brandforsikring
         700,00
Vedligeholdelse
       1.000,00
Diverse/afrunding
306,00
    6.874,00
Samlet likviditetsbehov
    5.400,00
A conto pr. garage til betaling i 2003 ekskl. leje af garagegrund
       450,00
 ***********************************************************************
Saldi til selvangivelsen
Ejendommens værdi pr. 31/12 - 2002 er fastsat således
Ejendomsværdi 19 HL
        530.000
Heraf grundværdi
        303.900
Bygningsværdi
        226.100
Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HL
         18.842
 ***********************************************************************