Grundejerforeningen

Ny Søndergård

Februar 2001

 1. Indledning
 2. Tak for ordet. Det glæder mig meget at se netop jer, der er mødt frem til generalforsamlingen i dag.

  Desværre er der, som sædvanlig, kun mødt et fåtal af det samlede antal medlemmer.

  Jeg vælger, at tolke mødeprocenten, som en tilkendegivelse af tilfredshed med bestyrelsens arbejde, og ikke manglende interesse.

   

 3. Generel information
 1. Hjemmesiden http://www.nysoendergaard.dk
 2. Har nu fungeret i lidt mere end to år.

  Jeg erindre om, at siden indeholder en oversigt over bestyrelsens medlemmer med tlf. nr. og ansvars områder.

  Endvidere indeholder den foreningens love, formandens beretning og informationsfolderne, så man altid kan finde dem.

  Det godkendte regnskab og budget kommer efter generalforsamlingen også ud at ligge på websiten.

  Webmasteren, Bugge T. Jensen, fremsendte email-adressen til lokalområdets ejendomsmæglere, så de ved køb/salg kan give nye beboere de relevante oplysninger om grundejerforeningen.

  Siden bliver rent faktisk også anvendt i dette øjemed, idet bestyrelsen ind imellem bliver kontaktet, på baggrund af hjemmesiden, for at få yderligere information tilsendt.

  Bestyrelsen modtager stadig gerne forslag om gode tilføjelser og/eller ændringer til websiten. Sådanne forslag bedes sendt til webmasteren på email-adressen bugge@person.dk

   

 3. NESA og stikledninger

Jeg skal med det samme sige, at denne information ikke er aftalt med den øvrige bestyrelse, men vi kan eksempelvis tage emnet op til diskussion under punkt 8. Eventuelt.

Jeg skal blot meddele min egen holdning, til at NESA ved diverse skrivelser m.v. har tilbudt at overtage medlemmernes stikledninger, uden det kommer til at koste dem yderligere.

Jeg tror personligt, at NESA forsøger at sikre sig ret til stikledningerne.

Eventuel kommende konkurrence på elforsyningsområdet vil herved få svært ved at få ret til at levere el på "NESA’s stikledninger".

Endvidere skal man formentlig selv afholde udgifter til vedholdelse m.v., selvom man overdrager sin stikledning til NESA.

Jeg tror, at man er bedst stillet, såfremt man ikke overdrager stikledningen til NESA.

 

 1. Kulturelt arrangement
 1. Fastelavn

Dette arrangement var, med ca. 130 deltagere, hvor af cirka halvdelen var børn, igen i 2000, grundejerforeningens største tilløbsstykke for foreningens medlemmer.

Som forrige år var der tønde for de små, tønde for de større og tønde for de voksne.

Der blev kæmpet om kattedronninge- og kattekongekroner, så det var en fryd for øjet.

Slutteligt var der slikposer til børnene, fastelavnsboller og noget at slukke tørsten med.

 

 1. Lokale anliggender
 1. Markvandring
 2. For at bestyrelsen tilstadighed kan være på forkant, med hvad der foregår i grundejerforeningens område, gennemfører bestyrelsen årligt en markvandring.

  På markvandringen, som oftest foregår om sommeren, noterer bestyrelsen sig de forhold, som er på kant med lokalplan nr. 58's formål.

  Bestyrelsen vil herved altid være vidende om forholdene i området overfor kommunen.

 3. Reparation af garager
 4. I 2001 vil foreningen iværksætte maling garagelågerne ved såvel Vesterdalen, som Almindingen, da de igen er trængende af hensyn til trælågernes vedligeholdelse.

 5. Fællesarealerne
 6. Græsarealerne:

  Græsarealerne bliver pænere vedligeholdt end nogen sinde, efter at græsslåningen foretages af et professionelt firma.

  Bestyrelsen undersøger, om hvorvidt det er rentabelt at medinddrage vedligeholdelsen af arealerne foran garagerne.

  Renovationsordningen:

  Haveaffaldscontaineren ved Vesterdalen er så forfalden, at bestyrelsen har vurderet, at der skal opføres en ny.

  Opførelsen starter så snart vejret og bundforholdene er dertil.

 7. Trafiksikkerhedsmæssige forhold

Bestyrelsen har set på mulighederne for trafikmæssigt at sikre grundejerforeningens beboere, idet trafikken på vejene, i grundejerforeningens område, foregår med meget høj fart.

Følgende tiltag skal undersøges nøjere

idet færdselsmæssige og økonomiske aspekter bør belyses og danne grundlag for det videre arbejde.

 

 1. Kommunale anliggender
 1. Byggeriet på Vognfjedergrunden
 2. Bestyrelsen har rettet henvendelse til Hans Toft for at opfordre kommunen til at udarbejde kriterier for boliganvisningen i det nye byggeri på Vognfjedergrunden, således at alle, og i særdeleshed befolkningen i lokalområdet, kan være tilfredse dermed.

  Henvendelsen anmodede kommunen om at underbygge sine gode intentioner med byggeriet ved blandt andet at sikre spredning ved placering af flygtninge og socialt belastede familier, da ingen kan være tjent med ghettolignende tilstande.

  Hans Toft skrev tilbage, at Gentofte Kommune har den samme interesse i, at der tilstræbes en god trivsel i lokalområdet, der blandt andet vil omfatte 24 ældreboliger og et fritidshjem .

  Byggeriet er nu godt i gang, og det ser rigtigt fornuftigt ud. Jeg tror og ved, at de omkring boende er rimelig tilfredse. Undtagen dem, hvis huse desværre har lidt skade i f.m. piloteringen af dele af bygningerne.

 3. Tinglysning af garager

Som nævnt i formandens beretning under generalforsamlingen i år 2000 har bestyrelsen konstateret, at Tinglysningskontorets tinglysninger, i forbindelse med salg af garager, ikke stemmer overens med de faktiske forhold.

Bestyrelsen har nu i over en ¾-årig periode forsøgt at få sagerne bragt i orden. Men Retten i Gentofte er tilstadighed et problem, idet den konstant forsøger at obstruere sagernes løsning, på trods af bestyrelsens ihærdige arbejde.

Bestyrelsen vil naturligvis føre sagen til ende, så alle tinglysninger med tiden vil foreligge hos de rette ejere.

 

 1. Afslutning

Slutteligt vil jeg benytte lejligheden til at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der har ydet en meget stor og seriøs indsats for foreningen og dens medlemmer.

Husk på - at det er et frivilligt stykke arbejde, som de på trods af en stadig mere forhastet hverdag giver sig tid til. En stor tak til jer.

Tak for ordet !

 

 

B.S.HANSEN