***********************************************************************
 Specifikationer til regnskab for perioden  1/1 - 31/12 2001
 for garageanlægget
 Almindingen - 19 HK Garagenumrene 1 - 12
 ***********************************************************************
Regnskab for 2001
Saldo pr. 1/1 - 2001 i garageejernes favør
     1.981,12
Indtægter
Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund
    6.600,00
Udgifter
Ejendomsskat
    3.820,73
Brandforsikring
       491,25
Vedligeholdelse
    2.299,25
Elektricitet
    1.140,60
    7.751,83
Årets resultat
  (1.151,83)
    (1.151,83)
Saldo pr. 31/12 - 2001 i garageejernes favør
        829,29
Eventualforpligtelse: I 1997 blev udført fugearbejde på garageblok, som trods rykkere for faktura ikke er udfaktureret.
 ***********************************************************************
Budget for 2002
Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2002 i garageejernes favør
       829,29
Forventede udgifter
Ejendomsskat
       4.780,00
Brandforsikring
         540,00
Vedligeholdelse
       2.000,00
Elektricitet
       1.300,00
Diverse/afrunding
         369,29
    8.989,29
Samlet likviditetsbehov
    8.160,00
A conto pr. garage til betaling i år 2002 ekskl. leje af garagegrund
       680,00
 ***********************************************************************
Saldi til selvangivelsen
Ejendommens værdi pr. 31/12 - 2001 er fastsat således
Ejendomsværdi 19 HK
        450.000
Heraf grundværdi
        298.300
Bygningsværdi for 12 garager
        151.700
Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HK
         12.642
 ***********************************************************************
 ***********************************************************************
 Specifikationer til regnskab for perioden  1/1 - 31/12 2001
 for garageanlægget
 Vesterdalen - 19 HL Garagenumrene 13 - 24
 ***********************************************************************
Regnskab for 2001
Saldo pr. 1/1 - 2001 i grundejerforeningens favør
     1.732,83
Indtægter
Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund
    6.720,00
Udgifter
Ejendomsskat
    5.206,53
Brandforsikring
       491,25
Vedligeholdelse
    2.299,25
    7.997,03
Årets resultat
  (1.277,03)
    (1.277,03)
Saldo pr. 31/12 - 2001 i garageejernes favør
        455,80
Eventualforpligtelse: I 1997 blev udført fugearbejde på garageblok, som trods rykkere for faktura ikke er udfaktureret.
 ***********************************************************************
Budget for 2002
Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2002 i garageejernes favør
       455,80
Forventede udgifter
Ejendomsskat
       4.350,00
Brandforsikring
         540,00
Vedligeholdelse
       2.000,00
Diverse/afrunding
525,80
    7.415,80
Samlet likviditetsbehov
    6.960,00
A conto pr. garage til betaling i 2002 ekskl. leje af garagegrund
       580,00
 ***********************************************************************
Saldi til selvangivelsen
Ejendommens værdi pr. 31/12 - 2001 er fastsat således
Ejendomsværdi 19 HL
        497.900
Heraf grundværdi
        271.100
Bygningsværdi
        226.800
Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HL
         18.900
 ***********************************************************************