***********************************************************************
 Specifikationer til regnskab for perioden  1/1 - 31/12 2003
 for garageanlægget
 Almindingen - 19 HK Garagenumrene 1 - 12
 ***********************************************************************
Regnskab for 2003
Saldo pr. 1/1 - 2003 i garageejernes favør
     1.178,49
Indtægter
Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund
    7.920,00
Udgifter
Ejendomsskat
    5.111,79
Brandforsikring
       623,13
Vedligeholdelse
350,00
Elektricitet
    1.319,08
    7.404,00
Årets resultat
      516,00
        516,00
Saldo pr. 31/12 - 2003 i garageejernes favør
     1.694,49
 ***********************************************************************
Budget for 2004
Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2004 i garageejernes favør
    1.694,00
Forventede udgifter
Ejendomsskat
      5.400,00
Brandforsikring
         700,00
Vedligeholdelse
      1.000,00
Elektricitet
      1.500,00
Diverse/afrunding
         294,00
    8.894,00
Samlet likviditetsbehov
    7.200,00
A conto pr. garage til betaling i år 2004 ekskl. leje af garagegrund
       600,00
 ***********************************************************************
Saldi til selvangivelsen
Ejendommens værdi pr. 31/12 - 2003 er fastsat således
Ejendomsværdi 19 HK
       450.000
Heraf grundværdi
       334.400
Bygningsværdi for 12 garager
       115.600
Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HK
           9.633
 ***********************************************************************
 
 ***********************************************************************
 Specifikationer til regnskab for perioden  1/1 - 31/12 2003
 for garageanlægget
 Vesterdalen - 19 HL Garagenumrene 13 - 24
 ***********************************************************************
Regnskab for 2003
Saldo pr. 1/1 - 2003 i grundejerforeningens favør
     1.474,32
Indtægter
Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund
    5.400,00
Udgifter
Ejendomsskat
    4.647,01
Brandforsikring
       623,12
Vedligeholdelse
       750,00
    6.020,13
Årets resultat
     (620,13)
       (620,13)
Saldo pr. 31/12 - 2003 i garageejernes favør
        854,19
 ***********************************************************************
Budget for 2004
Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2004 i garageejernes favør
       854,19
Forventede udgifter
Ejendomsskat
      4.900,00
Brandforsikring
         700,00
Vedligeholdelse
      1.000,00
Diverse/afrunding
254,19
    6.854,19
Samlet likviditetsbehov
    6.000,00
A conto pr. garage til betaling i 2004 ekskl. leje af garagegrund
       500,00
 ***********************************************************************
Saldi til selvangivelsen
Ejendommens værdi pr. 31/12 - 2003 er fastsat således
Ejendomsværdi 19 HL
       530.000
Heraf grundværdi
       303.900
Bygningsværdi
       226.100
Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HL
         18.842
 ***********************************************************************