***********************************************************************

 Specifikationer til regnskab for perioden  1/1 - 31/12 2004

 for garageanlægget

 Almindingen - 19 HK Garagenumrene 1 - 12

 ***********************************************************************

Regnskab for 2004

           

Saldo pr. 1/1 - 2004 i garageejernes favør

       

     1.694,49

                 

Indtægter

             

Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund

   

    7.200,00

 
                 

Udgifter

               
 

Ejendomsskat

     

    5.372,59

   
 

Brandforsikring

     

       638,87

   
 

Vedligeholdelse

     

468,75

   
 

Elektricitet

     

    1.380,36

    7.860,57

 
                 

Årets resultat

         

     (660,57)

       (660,57)

                 

Saldo pr. 31/12 - 2004 i garageejernes favør

       

     1.033,92

                 
                 

 ***********************************************************************

Budget for 2005

             
                 

Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2005 i garageejernes favør

 

    1.034,00

   
                 

Forventede udgifter

           
                 
 

Ejendomsskat

   

      5.650,00

     
 

Brandforsikring

   

         800,00

     
 

Vedligeholdelse

   

     12.000,00

     
 

Elektricitet

   

      1.500,00

     
 

Diverse/afrunding

   

      1.484,00

  21.434,00

   
                 

Samlet likviditetsbehov

     

  20.400,00

   
                 

A conto pr. garage til betaling i år 2005 ekskl. leje af garagegrund

    1.700,00

   
                 

I budgettet indgår beløb til vedligeholdelse af tag og tagrender.

     
                 

 ***********************************************************************

Saldi til selvangivelsen

           
                 

Ejendommens værdi pr. 31/12 - 2004 er fastsat således

     
                 

Ejendomsværdi 19 HK

   

       450.000

     

Heraf grundværdi

     

       351.200

     

Bygningsværdi for 12 garager

   

         98.800

     
                 

Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HK

           8.233

     
                 
                 

 

                 

 ***********************************************************************

 Specifikationer til regnskab for perioden  1/1 - 31/12 2004

 for garageanlægget

 Vesterdalen - 19 HL Garagenumrene 13 - 24

 ***********************************************************************

Regnskab for 2004

           

Saldo pr. 1/1 - 2004 i grundejerforeningens favør

     

        854,19

                 

Indtægter

             

Indbetalt a conto eksklusive leje af garagegrund

   

    6.000,00

 
                 

Udgifter

               
 

Ejendomsskat

     

    4.883,80

   
 

Brandforsikring

     

       638,88

   
 

Vedligeholdelse

     

       468,75

    5.991,43

 
                 

Årets resultat

         

          8,57

           8,57

                 

Saldo pr. 31/12 - 2004 i garageejernes favør

       

        862,76

                 
                 

 ***********************************************************************

Budget for 2005

             
                 

Likviditetssaldo pr. 1/1 - 2005 i garageejernes favør

 

       863,00

   
                 

Forventede udgifter

           
                 
 

Ejendomsskat

   

      5.200,00

     
 

Brandforsikring

   

         800,00

     
 

Vedligeholdelse

   

      2.000,00

     
 

Diverse/afrunding

   

         663,00

    8.663,00

   
                 

Samlet likviditetsbehov

     

    7.800,00

   
                 

A conto pr. garage til betaling i 2005 ekskl. leje af garagegrund

       650,00

   
                 

I budgettet indgår beløb til vedligeholdelse af tagrende.

     
                 

 ***********************************************************************

Saldi til selvangivelsen

           
                 

Ejendommens værdi pr. 31/12 - 2004 er fastsat således

     
                 

Ejendomsværdi 19 HL

   

       530.000

     

Heraf grundværdi

     

       319.100

     

Bygningsværdi

     

       210.900

     
                 

Bygningsværdi pr. garage i matrikel 19 HL

         17.575