GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERGÅRD

FORMANDENS BERETNING FOR 2010
AFLAGT PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. FEBRUAR 2011

Bestyrelse

Jeg er pr. 1. september 2010 blevet formand efter Ulrik Andersen, som ønskede at træde tilbage som formand. Ulrik Andersen fortsætter som næstformand i bestyrelsen.

I 2010 har bestyrelsen udsendt Orientering fra GRUNDEJERFORENINGEN NY SØNDERGÅRD oktober 2010 som kan ses på hjemmesiden www.nysoendergaard.dk.

Lokalplanen

Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at sætte sig ind i lokalplanen for at undgå uoverensstemmelser med denne.

Bestyrelsen har ved denne generalforsamling opstillet et forslag, som vedrører overholdelse af lokalplan 58.

Fællesarealerne

Udgifterne til vedligeholdelse af fællesarealerne har været på 29.000 kr. Dette er lidt lavere end de sidste år, idet vinteren satte tidligt ind i 2010. Der er i 2010 fældet et kirsebærtræ på fællesarealet mellem Almindingen og Sønderengen, da der var sygdom i træet.

Der er bestilt beskæring af de 7 kirsebærtræer på de to fællesarealer, som udføres så snart det er muligt.

Affaldsordningen

Udgifter til haveaffaldsordningen blev til et samlet beløb på 21.000 kr., hvilket igen er lidt mere end tidligere år. For at holde udgifterne til affaldsordningen nede, vil bestyrelsen endnu engang opfordre medlemmerne til at benytte den kommunale haveaffaldsordning hver 2. uge så meget som muligt.

Veje og fortove

Bestyrelsen har været i forsat kontakt med kommunen ang. afhjælpning af de dårlige vejforhold i foreningens område. Park og vej meddelte, at anlægsbudgettet for 2010 desværre ikke indeholdte arbejder inden for vores område. Park og Vej har dog gennemført nogle reparationsarbejder i området.

Kommunen håber på, at kunne lægge slidlag på en del af Sønderdalen i 2011 og vil fortsat holde området under observation og vurdere, om der på sigt kan afsættes midler til yderligere renoveringer i området. Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen inden længe.

Garagerne

Almindingens garageblok, garage 1-12, har fået nyt tag og nye tagrender i 2010.

Vesterdalens garageblok, garage 13-24 er ved at spare op til samme omgang.

Trailerordning

Der er nu 24 husstande, der har adgang til garage nr. 7, hvor foreningens trailer og stiger er opbevaret. Traileren har i 2010 være udlånt 55-60 gange, hvilket er dobbelt så mange gange som i 2009. Ca. 15 husstande har benyttet traileren i 2010.

Fastelavn 2010

Pænt fremmøde som altid.

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget blev oprettet efter generalforsamlingen 2010. På hjemmesiden kan ses, hvem der er med i udvalget. Der er afholdt to arrangementer i 2010: en grillaften weekenden efter pinse og et halloween arrangement.

Udvalget står for dette års fastelavnsarrangement som afholdes 6. marts. Indbydelser er omdelt og der er tilmeldingsfrist senest 27. februar.

Stine Lund, 21. februar 2011