Forside

Garager

På grundejerforeningens jord er opført to garageblokke med i alt 24 garager: En blok med 12 garager på Sønderengen 88 (indkørsel fra Almindingen) og en blok med 12 garager på Vesterdalen 21. Garagerne kan iflg. foreningens love kun ejes af medlemmer af foreningen, jf. § 13 i foreningens love. Arealer foran garager og forbindelse til offentlig vej betegnes jf. lokalplan som ”fælles tilkørselsareal”.

Garage 1-12, Sønderengen

Grundlejeaftaler mellem foreningen og garageejerne

Den enkelte garageejer lejer det grundstykke, som garagen er opført på, af grundejerforeningen. Vilkårene for lejen fremgår af den grundlejeaftale, som grundejerforeningen udsteder til garageejeren, jf. lovenes § 13. Grundlejeaftalen ophører automatisk, hvis garageejerens medlemskab af grundejerforeningen ophører.

Regnskab og budget for garagerne

Regnskaber og budgetter for de to garageblokke findes under generalforsamlinger.

Garageejermøder

Større vedligeholdelsesarbejder besluttes normalt på møder med garageejerne og bestyrelsen.

Mødereferater:

Garageejere

Sønderengen 88

Vesterdalen 21

Garage nr.
Ejer
Garage nr.
Ejer
1
Almindingen 56
13
Sønderengen 106
2
Almindingen 53
14
Sønderengen 104
3
Sønderengen 100
15
Sønderengen 129
4
Almindingen 51
16
Langengen 12
5
Almindingen 61
17
Slettevej 17
6
Almindingen 65
18
Slettevej 14
7
Grundejerforeningen
19
Sønderengen 135
8
Sønderengen 127
20
Slettevej 18
9
Almindingen 57
21
Slettevej 13
10
Sønderengen 131
22
Slettevej 9
11
Sønderengen 96
23
Kanalbuen 11
12
Sønderengen 125
24
Slettevej 5

Garageskøder

Ejerskab af en garage bør i garageejerens interesse tinglyses i et separat skøde. Det er ikke tilstrækkeligt, at en garage er nævnt i et husskøde, da hus og garage er opført på forskellige matrikler og hus og garage kan sælges separat. Foreningen har ikke noget at gøre med køb og salg af garager, da dette udelukkende er et anliggende mellem køber og sælger.

Ved handel af garager kan følgende standardskøder benyttes:

Garage 13-24, Vesterdalen

Medlemmer der er interesserede i at købe en garage

Medlemmer af grundejerforeningen, der er interesserede i at købe en garage, kan henvende sig til foreningens bestyrelse mhp. at blive medtaget på nedenstående uprioriterede liste over interesserede købere. Ved handel af en garage er prisen bestyrelsen uvedkommende.

Garagerne på Langengen og Eskeager

På Langengen og Eskeager er opført hhv. 6 og 3 garager. Disse garager er opført på privat grund, men kan iflg. servitutter på matriklerne kun ejes af medlemmer af foreningen. Grundejerforeningen har ikke noget at gøre med administration eller vedligeholdelse af disse garager.