Grundejerforeningen Ny Søndergård i Gentofte Kommune består af 107 rækkehuse nord for Vesterdalen på Kanalbuen, Slettevej, Sønderengen, Almindingen, Langengen og Eskeager samt en enkelt villa på Vesterdalen. Rækkehusene er erklæret bevaringsværdige af Gentofte Kommune og omfattet af kommunens lokalplan nr. 58. Medlemskab af grundejerforeningen er obligatorisk iflg. lokalplanen.

Den nye bestyrelse

Bestyrelsen, valgt på generalforsamingen, har konstitueret sig og fordelt arbejdsopgaverne. Se referater fra bestyrelsesmøderne.

generalforsamling 2018

Mandag 26. februar 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i Dyssegårdskirkens sognegård kl. 20:00.

Fokus på nemsom og lovlig bevaring af husene

Der er i de senere år sket mange ændringer på husene. Der er bl.a. skiftet tage og lavet ændringer på facaderne. Den slags skal ske i overenstemmelse med bestemmelserne i Lokalplan 58, hvilket desværre ikke altid har været tilfældet.

I beretningen på generalforsamlingen 26. feb. orienterede formand Ulla Pilgaard om bestyrelsens arbejde med at opdatere lokalplanen i samarbejde med Gentofte Kommune, således at vores huse fortsat kan være smukke og arkitektonisk homogene. Læs formandens beretning for 2017.

Nyhedsbrev november 2017

Nyhedsbrev fra bestyrelsen og bestyrelsen minder om kommunens regler.

Ny Søndergård på Facebook

Facebook Grundejerforeningen har sin egen gruppe på Facebook. Meld dig ind og læs nyt fra bestyrelsen, aktivitetsudvalget og foreningens medlemmer.

Trailer og stiger til udlån

Foreningen ejer en trailer og to stiger, som medlemmerne kan låne. Interesserede medlemmer skal inden første lån underskrive en låneaftale. Læs mere om vilkår, procedurer og alt det praktiske: Lån af materiel.

Ny Søndergård 1946-2006

Der blev holdt stiftende generalforsamling i "Ny Søndergaard Grundejerforening" 7. januar 1946 på Emdruplund Kro. I anledning af foreningens 60 års fødselsdag var formandens beretning på generalforsamlingen i 2006 udvidet med et lille tilbageblik på foreningens første 60 år: Ny Søndergård 1946-2006.

Kommuneatlas

Januar 2005 udgav Gentofte Kommune i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen et atlas med beskrivelse af kommunens bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Ca. 15.000 bygninger er vurderet m.h.t. bevaringsværdi, heriblandt Ny Søndergård, der klassificeres som et byggeri med "høj bevaringsværdi". Se kommuneatlaset.