Forside

Lokalplan 58

De 107 rækkehuse i bebyggelsen Ny Søndergård er opført i årene 1943-53 på grundlag en plan udarbejdet af arkitekterne Kay Fisker og Eske Kristensen i 1942.

Bebyggelsen er af Gentofte Kommune erklæret bevaringsværdig og er omfattet af Lokalplan 58 fra 1987. Formålet med lokalplanen er at sikre bevarelsen af byggeriets arkitektoniske og miljømæssige værdier.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, hvordan fornyelse, istandsættelse og vedligeholdelse af byggeriet skal ske for at bevare byggeriets arkitektoniske helhedspræg. I praksis betyder det, at vedligeholdelse og fornyelse af bl.a. facader, tage og vinduer skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen indeholder også bestemmelser vedr. opførsel af carporte og udhuse mv.

Ifølge lokalplanen er alle huse i bebyggelsen pligtige medlemmer af Grundejerforeningen Ny Søndergård.

Lokalplan 58 (PDF-dokument på 2,2 MB).

Omslaget på den trykte udgave af Lokalplan 58

Lokalplanen kan også købes i Kommuneservice på Gentofte Rådhus.