Forside

Bestyrelse

Ny Søndergårds bestyrelse pr. februar 2023

 

Kontaktinformation

Ansvarsområder

Formand
Jan Bonde
Sønderengen 100

51 44 43 32
formand@nysoendergaard.dk

Kontakt til medlemmerne
Mødeindkaldelser mv.
Fællesarealer – vedvarende vedligeholdelse
Ekstern kontakt
Kontakt til gartner

Næstformand
Søren Hanghøj
Langengen 12

30 75 15 11
naestformand@nysoendergaard.dk

Lokalplan – kommunikation med Gentofte Kommune

Kasserer
Jakob Larsen
Slettevej 17

25 61 07 37
kasserer@nysoendergaard.dk

Regnskab og revision
Medlemskartotek
Kontingentopkrævning
Snerydningsordning
Garageejere (adm. af grundlejeaftaler)

Sekretær
Annemarie Behrend
Almindingen 51

51 92 29 42
sekretaer@nysoendergaard.dk

Referater fra møder
Vedligeholdelse af arkiv
Bestyrelsesmedlem
Jesper Schaarup
Almindingen 57
61 72 96 60
bestyrelsesmedlem@nysoendergaard.dk
Lån af materiel (adm. af låneaftaler)
Indkøb af nyt materiel
Vedligeholdelse af materiel

Suppleant
Karoline Hansen


20 83 02 88
kavoline@gmail.com

Bæredygtig Grundejerforening
Facebook-redaktør

Ansvarsområder indebærer, at man har det primære ansvar for opgavevaretagelsen. Opgaveløsning diskuteres i hele bestyrelsen og forventes varetaget af hele bestyrelsen (efter aftale).

Webmaster: Ulrik Andersen, webmaster@nysoendergaard.dk

Referater fra Bestyrelsesmøder: