Forside | Lån af materiel

Aftale om lån af foreningens materiel

Vejledning: Udskriv denne side og aflevér den i udfyldt og underskrevet stand i postkassen hos foreningens formand. Bestyrelsen returnerer aftalen i kopi med bestyrelsens underskrift og oplysning om låsekode, normalt inden for få dage.

Jeg,

Navn:

 

Adresse:

 

Tlf. hjemme:

 

Tlf. mobil:

 

Tlf. arb.:

 

E-mail:

 


der er medlem af Grundejerforeningen Ny Søndergård, erklærer med min underskrift nedenfor, at jeg

Dyssegård, d.      /

_____________________________________________________________________________
[Medlemmets underskrift]

Dyssegård, d.      /

_____________________________________________________________________________
[Bestyrelsens underskrift]

Koden til låsen: __________ [udfyldes af bestyrelsen]