Forside | Lån af materiel

Vikår for lån af foreningens materiel

7. december 2009

 1. Lån af Grundejerforeningen Ny Søndergårds materiel er forbeholdt foreningens medlemmer.

 2. Medlemmerne kan kun låne materiellet til eget, privat brug, det må ikke lånes ud til andre.

 3. Materiellet må ikke benyttes i erhvervsmæssigt øjemed.

 4. Medlemmer, der ønsker at låne materiel, skal forinden have afleveret en underskrevet låneaftale til foreningens formand eller et andet bestyrelsesmedlem, som skal have bekræftet modtagelsen af denne skriftligt over for medlemmet.

 5. Bestyrelsen udarbejder procedure for reservation af materiellet.

 6. Bestyrelsen kan i tilfælde af et medlems overtrædelse af vilkår og procedurer for lån og brug af materiellet ensidigt annullere medlemmets låneaftale.

 7. Låneren har til enhver tid pligt til at holde sig orienteret om gældende vilkår, procedurer for reservation og vejledninger til materiellet.

 8. Det er til enhver tid lånerens ansvar, at det lånte materiel anvendes i overensstemmelse med gældende dansk lov og relevante sikkerhedsbestemmelser.

 9. Ansvar for materiellets lovlighed og funktionsdygtighed påhviler låneren, så længe materiellet er i dennes varetægt.

 10. Materiel skal opbevares i garage nr. 7, Sønderengen 88 (indkørsel fra Almindingen), når det ikke er udlånt.

 11. Det påhviler til enhver tid låneren at sørge for, at det lånte materiel bringes tilbage til garage nr. 7 efter lån, også i tilfælde af skader og havari.

 12. Garage nr. 7 må aldrig efterlades ulåst.

 13. I tilfælde af havari, skader, bortkomst eller tyveri kan låneren blive opkrævet et gebyr på op til 1.000 kr. til dækning af omkostninger som følge heraf.

 14. Låneren er pligtig til omgående at orientere bestyrelsen, hvis materiellet er stjålet eller bortkommet, hvis der konstateres væsentlige skader på materiellet, eller hvis låneren konstaterer eller mistænker andre forhold, der er af betydning for brugen eller sikkerheden.

 15. Låneren må ikke selv forestå større reparationer på materiellet.

 16. Låneren skal rengøre materiellet efter brug.

 17. Materiellet må kun anvendes og betjenes i overensstemmelse med retningslinjerne for brugen: Vejledning for trailer og Vejledning for stiger.

 

Bestyrelsen kan til enhver tid ændre ovenstående regler, ordlyden af låneaftalen og procedurerne for reservation af materiellet.