Grundejerforeningen Ny Søndergård i Gentofte Kommune består af 107 rækkehuse nord for Vesterdalen på Kanalbuen, Slettevej, Sønderengen, Almindingen, Langengen og Eskeager samt en enkelt villa på Vesterdalen. Rækkehusene er erklæret bevaringsværdige af Gentofte Kommune og omfattet af kommunens lokalplan nr. 58. Medlemskab af grundejerforeningen er obligatorisk iflg. lokalplanen.

Ny Søndergaard på Facebook

Facebook Grundejerforeningen har sin egen gruppe på Facebook. Meld dig ind og få informationer fra bestyrelse og andre medlemmer af foreningen.

Generalforsamling 25. februar 2016

Der bliver 25. februar 2016 afholdt ordinær generalforsamling i Dyssegårdskirkens sognegård.

Aktiviteter

Læs om aktiviteter og arrangementer i foreningen på Facebook. Aktivitetsudvalget kan kontaktes på aktivitetsudvalg@nysoendergaard.dk.

Trailer og stiger til udlån

Foreningen ejer en trailer og to stiger, som medlemmerne kan låne. Interesserede medlemmer skal inden første lån underskrive en låneaftale. Læs mere om vilkår, procedurer og alt det praktiske: Lån af materiel.

Ny Søndergård 1946-2006

Der blev holdt stiftende generalforsamling i "Ny Søndergaard Grundejerforening" 7. januar 1946 på Emdruplund Kro. I anledning af foreningens 60 års fødselsdag var formandens beretning på generalforsamlingen i 2006 udvidet med et lille tilbageblik på foreningens første 60 år: Ny Søndergård 1946-2006.

Kommuneatlas

Januar 2005 udgav Gentofte Kommune i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen et atlas med beskrivelse af kommunens bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Ca. 15.000 bygninger er vurderet m.h.t. bevaringsværdi, heriblandt Ny Søndergård, der klassificeres som et byggeri med "høj bevaringsværdi". Se kommuneatlaset.