Forside

Bestyrelse

Ny Søndergårds bestyrelse pr. 29. februar 2024

 

Kontaktinformation

Ansvarsområder

Forperson
Lars Bo Winther
Langengen 4

30 55 35 75
formand@nysoendergaard.dk

Kontakt til medlemmerne
Mødeindkaldelser mv.
Fællesarealer – vedvarende vedligeholdelse
Ekstern kontakt
Kontakt til gartner

Næstforperson
Henriette Lungholt
Langengen 10

28 11 85 97
naestformand@nysoendergaard.dk

Indkøb af materiel

Kasserer
Jakob Larsen
Slettevej 17

25 61 07 37
kasserer@nysoendergaard.dk

Regnskab og revision
Medlemskartotek
Kontingentopkrævning
Snerydningsordning
Garageejere (adm. af grundlejeaftaler)

Sekretær
Annemarie Behrend
Almindingen 51

51 92 29 42
sekretaer@nysoendergaard.dk

Referater fra møder
Vedligeholdelse af arkiv
Facebook-redaktør

Bestyrelsesmedlem
Felix Thrams
Sønderengen 96

20 24 30 81
bestyrelsesmedlem@nysoendergaard.dk

Lån af materiel (adm. af låneaftaler)
Vedligeholdelse af materiel

Suppleant
Ulla Pilgaard Pedersen
Langengen 8

24 23 33 70
up.arkitekt@gmail.com

 

Suppleant
Anna Sofie Andersen
Slettevej 9
asofiea@gmail.com  

Ansvarsområder indebærer, at man har det primære ansvar for opgavevaretagelsen. Opgaveløsning diskuteres i hele bestyrelsen og forventes varetaget af hele bestyrelsen (efter aftale).

Webmaster: Ulrik Andersen, webmaster@nysoendergaard.dk

Referater fra Bestyrelsesmøder: