Forside

Bestyrelse

Ny Søndergårds bestyrelse pr. 8. februar 2017

 

Kontaktinformation

Ansvarsområder

Formand
Ulla Pilgaard
Langengen 8

24 23 33 70
formand@nysoendergaard.dk

Kontakt til medlemmerne
Mødeindkaldelser m.m.

Næstformand
Jan Bonde
Sønderegnen 100

51 44 43 32
naestformand@nysoendergaard.dk

Vedligeholdelse af fællesarealer

Kasserer
Jakob Larsen
Slettevej 17

25 61 07 37
kasserer@nysoendergaard.dk

Regnskab og revision
Medlemskartotek, opkrævning af kontingent
Snerydningsordning
Garageejere (adm. af grundlejeaftaler)

Sekretær
Henriette Lungholt
Langengen 10

28 11 85 97
sekretaer@nysoendergaard.dk

Referater fra møder
Vedligeholdelse af arkiv

Bestyrelsesmedlem
Charlotte Mathiesen
Slettevej 7


27 20 35 42
bestyrelsesmedlem@nysoendergaard.dk

Lån af materiel (adm. af låneaftaler)

Bestyrelsessuppleant: Lars Bo Winther, Langengen 4 og Ulrik Andersen, Slettevej 14.
Webmaster: Ulrik Andersen (ikke medlem af bestyrelsen), Slettevej 14, webmaster@nysoendergaard.dk.